case

BOEi geeft nieuw leven aan oude gebouwen

Elk gebouw heeft een verhaal

case

In het tonen van de bijzondere projecten van BOEi, de onderneming die zich bezighoudt met restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed, is video een onmisbaar element.

BOEi (een afkorting van de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) is een maatschappelijke onderneming die zich bezighoudt met de restauratie en herbestemming van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Vóór de oprichting van BOEi was de houding met betrekking tot monumenten vaak behoorlijk conservatief: een gebouw moest behouden worden, maar dan wel met de oorspronkelijke functie. Het gevolg hiervan was vaak leegstand. Boei had een andere invalshoek: monumenten kunnen juist nieuw leven ingeblazen worden door ze een andere bestemming te geven.

Sinds de oprichting is BOEi betrokken geweest bij het restaureren en de herbestemming van talloze objecten - of het nou gaat om fabrieken, boerderijen, kerken of kazernes. Dat betekent niet dat de oorspronkelijke functie vergeten wordt; integendeel! Wat oude gebouwen juist zo interessant maakt is de historie ervan. De geschiedenis, en de verhalen van de mensen die er in het verleden gebruik van maakten, brengen de gebouwen tot leven. Zoals een van de projecten van BOEi in onderstaande video. Het toont niet alleen de historie van de voormalige Cereolfabriek in Utrecht, maar ook de ambitieuze plannen die BOEi hiervoor had ontwikkeld.

 

 

Video is een ideale manier om projecten aan een groot publiek, lokaal betrokken partijen en geïnteresseerde gebruikers te tonen. De vervolgvideo over de Utrechtse Cereolfabriek maakt in één keer en zonder grote woorden glashelder wat de visie en missie van BOEi is en welk resultaat zij hier heeft neergezet: de ooit door omwonenden verguisde fabriek is nu door de buurt in de armen gesloten.

 

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Kies je werkgebied en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom video op jouw vakgebied 

  • Trends & nieuwe technologie
  • Inspirerende en succesvolle videoprojecten
  • Tips en tricks voor het ontwikkelen van een videostrategie